top of page
הצהרת נגישות

אתר זה נבנה בשאיפה לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור. 

הושקעו מאמצים על מנת להנגישו, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור בעל מוגבלות כלשהי.

במידה ונתקלתם בבעיית נגישות, אנא דווחו למייל המופיע הנ"ל ונפעל על מנת לתקן ולשפר!

את הפניות יש לשלוח במייל אל:

 laylagraphicstudio@gmail.com

או ישירות אל דקל ואווה צבי כמופיע בפרטי "צרו קשר".

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. בהתבסס על מסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

האתר תומך בכל הדפדפנים הנפוצים כגון: Internet Explorer 10 ומעלה , Google Chrome, Mozila Firefox.

האתר מותאם ב100% לגלישה מנייד.

אתר זה נגיש ומותאם לצפייה גם לאנשים בעלי מוגבלות (קצרי ראיה לדוגמא) ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך ובטכנולוגיות נוספות המאפשרות הנגשת תכנים.

 

על מנת לעמוד בדרישות תקן הנגישות, בוצעו באתר מספר התאמות:

  1. כותרת - הצבת כותרת ראשית בכל עמוד המוגדרת H1

  2. תפעול באמצעות מקשי קיצור של תוכנות קריאת מסך

  3. שמירה על ניגודיות בין טקסט לרקע על פי התקן המבוקש באתרים, אפשרות לצפיה באתר בגווני שחור לבן.​

  4. שמירה על היררכיה ונראות ברורה.

  5. שימוש בטפסים ברורים וקלים למילוי. 

  6. הודעות שגיאה ברורות.

  7. שימוש בפונטים ברורים וקלים לקריאה.

  8. שימוש בלינקים עם הסבר לגבי מהות הלינק.

  9. התפריט הינו קל לניווט.

  10. הגדרת שפת האתר - האתר מעובד באופן אוטומטי ע"י הדפדפנים  לשפה הנכונה כדי שקוראי המסך יוכלו להבין את התוכן.

11. שתי אפשרוות ניווט באתר - תפריט וחיפוש.

 

12. Alt טקסט- תיאורים טקסטואליים של תמונות המסייעים למשתמשים לקויי ראייה

13. פונקציונליות מלאה של גלישה באמצעות המקלדת - קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות הארגון הבינלאומי (W3C)

14. כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות המקלדת:

העברה לקישור הבא בדף TAB

הפעלת קישור ENTER

חזרה לקישור קודם TAB + SHIFT

הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl +

הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl -

 

במידה ונתקלתם בנושאים הדורשים הנגשה נוספת, מוזמנים למייל הנ"ל!

את הפניות יש להפנות אלינו באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת laylagraphicstudio@gmail.com 

 

תאריך עדכון ההצהרה: 07.08.2023

bottom of page