top of page
אונקולוגיה

גילוי המחלה יכול להעלות מגוון רחב של תחושות ורגשות שאינך רגיל.ה להתמודד איתן.

דאגה וחוסר אונים לצד תקווה והירתמות למשימת ההחלמה הם חלק ממחשבות ורגשות שיכולות לעלות.

בעולם הרפואה כיום גדלה ההבנה באשר לערך הרב הטמון בטיפול אינטגרטיבי (משולב) של רפואה סינית לצד הטיפולים הקונבנציונאליים במחלה. 

אני מזמין אותך לטיפול אינטגרטיבי אשר יכול לסייע ולחזק אותך פיסית ומנטלית בשלבים השונים של התמודדות עם המחלה במגוון דרכים:

bottom of page