top of page
Milk and Flower Bath
השמנת יתר
רקע דקל ואוה רפואה סינית 36.jpg

בבואי לטפל בנושא זה אני רואה לנגד עיני את האדם, ולא רק את הבעיה, ומתאים את הטיפול המקיף ביותר הכולל התחייסות לכל מערכות הגופניות והנפשיות הפועלות באדם.

השלב הראשון אינו לספור בצורה כמותית את כמות הקלוריות או השומן, אלא לאתר את מקור ההפרעה הגופנית או הריגשית אשר מביאים לפיצוי בצורה של אכילה לא מתאימה או הרגלים לא נכונים אשר יוצרים בסופו של דבר הצטברות עודפת של שומן והשמנת היתר.

מוזמן/ת ליצור קשר על מנת להתאים תפריט אישי אשר יאפשר ויסות משקל בצורה בטוחה וללא יצירת חוסרים תזונתיים בטווח הרחוק.

bottom of page